Woda technologiczna a ochrona środowiska: rola procesu uzdatniania w zrównoważonym rozwoju

Woda technologiczna a ochrona środowiska: rola procesu uzdatniania w zrównoważonym rozwoju

Woda jest niezbędna nie tylko w zastosowaniach spożywczych, ale również pełni kluczową funkcję w wielu procesach technologicznych. Dzięki swym właściwościom okazuje się znakomitym rozpuszczalnikiem, a przez to jest idealnym surowcem w licznych branżach produkcyjnych. Używa się jej jako medium służącego do transportu materiałów oraz ich zwilżania, płukania i dokładnego mycia. Będzie nieodzowna, gdy potrzebne stanie się efektywne przekazywanie energii cieplnej – chłodzenie lub ogrzewanie maszyn i urządzeń, poszczególnych instalacji czy całych pomieszczeń albo budynków. Warto jednak pamiętać, że ze względu na konieczność utrzymania jej odpowiednich parametrów, w większości zakładów niezbędne będą urządzenia pozwalające na uzdatnianie wody dla przemysłu. W Małopolsce dystrybucją sprzętu tego rodzaju oraz jego doborem i montażem zajmuje się firma Apeko. Przekonajmy się, jakie znaczenie ma właściwe oczyszczanie wody przed i po użyciu.

Dlaczego uzdatnianie wody jest ważne?

Przed wykorzystaniem wody do celów przemysłowych należy zadbać o jej jakość i czystość. Poza różnego rodzaju filtracją, w grę może wchodzić potrzeba jej odżelaziania bądź odmanganowiania, a także zmiękczania dla przeciwdziałania tworzeniu się kamienia kotłowego. Nierzadko do wody technologicznej wprowadza się też środki biobójcze do likwidowania tzw. biofilmu czy inhibitory korozji.

Jakie znaczenie ma oczyszczanie wody po jej użyciu?

Podczas procesów technologicznych często zmieniają się skład i parametry wody. Zgodnie z wydanym firmie pozwoleniem wodno-prawnym przed skierowaniem jej ponownie do systemu kanalizacyjnego bądź wypuszczeniem do wód powierzchniowych lub gruntowych niezbędne okaże się usunięcie szkodliwych pozostałości. Ponieważ ich charakter może być różny, technologię oczyszczania dopasowuje się do ilości i skali zanieczyszczeń. W grę mogą wchodzić różne rodzaje filtracji eliminujące zbędne cząsteczki np. z wykorzystaniem filtrów membranowych.