O firmie APEKO

Nasza firma ma 20-to letnie doświadczenie w szeroko rozumianym uzdatnianiu wody przemysłowej. Na doświadczenie składają się dziesiątki zrealizowanych projektów dotyczących nowych stacji uzdatniania wody jak i modernizacji istniejących instalacji. Zrealizowane z powodzeniem inwestycje dotyczyły:

  • stacji przygotowania wody dla obiegów kotłów wodnych i parowych,
  • stacji przygotowania wody na potrzeby turbin parowych,
  • stacji przygotowania wody dla obiegów chłodniczych,
  • stacji przygotowania wody do procesów technologicznych realizowanych w obsługiwanych zakładach przemysłowych.

Dla wielu procesów realizowanych w zakładach przemysłowych jakość wody, która jest dostępna dla zakładów z sieci wodociągowych czy też ujęć własnych nie jest wystarczająca. Jako firma oferujemy pełna obsługę od koncepcji poprzez dobór technologii łącznie z urządzeniami, projekt, realizację, a także obsługę gwarancyjna i pogwarancyjną zabudowanych instalacji.

Naszą współpracę z zakładami opieramy na rozwiązaniach dopasowanych indywidualnie dla każdego klienta. Niezwykle istotne jest to, aby zaprojektować, a następnie wykonać tego rodzaju instalacje w sposób, który spełni oczekiwania, a zabudowane instalacje będą w pełni funkcjonalnie, bezpieczne pod względem eksploatacji, wymagające minimalnej obsługi ze strony eksploatującego, a także nie będą generować niepotrzebnych dodatkowych kosztów. Uzdatnianie wody przemysłowej powinno być prowadzone w sposób przemyślany i w oparciu o racjonalne rozwiązania. Wtedy przyniesie odpowiednie efekty. Istotnym elementem jest to, aby wybrać do współpracy firmę posiadającą doświadczenie, mającą odpowiednie zaplecze techniczne, zatrudniającą specjalistów, jak również potrafiącą dopasować instalacje i rozwiązania do potrzeb firm.

Uzdatnianie wody. Dlaczego jest ważne?

Coraz więcej firm decyduje się na inwestowanie w nowoczesne, wydajne, proekologiczne rozwiązania, dzięki którym możliwe jest usprawnienie produkcji, zwiększenie wydajności, zysków. Istotne jest więc aby uzdatnianie wody przemysłowej było realizowane w sposób, który będzie wpisywał się w założenia realizowanych w zakładach projektów. Do tego służą specjalne instalacje i urządzenia. Uzdatnianie wody przemysłowej ma na celu poprawę jej jakości, tak aby spełniała wymagania określone przez proces technologiczny. Do najważniejszych celów uzdatniania wody przemysłowej należą:

  • usunięcie zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpływać na przebieg procesów technologicznych, powodować korozję instalacji i urządzeń, a także zanieczyszczać środowisko,
  • dostosowanie właściwości fizykochemicznych wody do wymagań procesu technologicznego, np. jej twardości, pH, stopnia zasolenia itp.
  • dobranie technologii jak najmniej inwazyjnej dla środowiska – generującej jak najmniejsze ilości ścieków o bezpiecznym składzie.

Uzdatnianie wody przemysłowej jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładów produkcyjnych. Poprawa jakości wody przemysłowej może przynieść następujące korzyści:

  • zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzeń i instalacji,
  • zmniejszenie ilości odpadów odprowadzanych do środowiska.

Dzięki APEKO woda uzdatniona będzie miała takie parametry, jakich oczekujemy.