Oszczędność kosztów i czysta woda: uzdatnianie wody w zakładach przemysłowych

Oszczędność kosztów i czysta woda: uzdatnianie wody w zakładach przemysłowych

Działalność produkcyjna wiąże się z koniecznością zapewnienia sobie dobrej dostępności do wszystkich niezbędnych zasobów. Jednym z nich jest w większości przypadków woda, niezbędna do przeprowadzania znacznej liczby procesów technologicznych. Ze względu na ich charakterystykę nie obejdzie się jednak bez jej właściwego przygotowania do użycia, a następnie odpowiedniego oczyszczenia zgodnie z warunkami określonymi w przyznanym pozwoleniu wodno prawnym. Przy wielu instalacjach potrzebne okaże się więc zastosowanie właściwego systemu uzdatniania wody dla przemysłu. Na Podkarpaciu usługami w tym zakresie zajmuje się firma APEKO, specjalizująca się w technologiach uzdatniania wody. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Dlaczego uzdatnianie wody przemysłowej jest ważne?

Woda jest wykorzystywana w działalności przemysłowej na różne sposoby. W wielu technologiach jest ona niezbędna do odbierania wytwarzanego ciepła i chłodzenia rozmaitych urządzeń, a często także podgrzewania rozmaitych surowców czy poszczególnych podzespołów. Jest też powszechnie używana jako niezwykle skuteczny środek myjący oraz doskonały rozpuszczalnik dla stosowanych chemikaliów. Zdarza się również, że jest ważnym komponentem powstających wyrobów, zwłaszcza w branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. We wszystkich tych przypadkach kluczowe okaże się jednak dostosowanie jej parametrów do aktualnych potrzeb przez wpływanie na zawartość zanieczyszczeń oraz skład chemiczny.

Co robi się w celu uzdatnienia wody?

Podstawowym sposobem uzdatniania wody okaże się jej filtrowanie z dokładnością dopasowaną do konkretnego zastosowania. Równie istotna może się okazać modyfikacja składu np. pozbywanie się nadmiaru manganu czy żelaza. W grę wchodzi obniżanie twardości wody w celu zapobiegania wytrącaniu się kamienia kotłowego. W wielu instalacjach niezbędna staje się też zaawansowana ochrona przed korozją. Stosowanie odpowiednich rozwiązań pozwala na uniknięcie kar nakładanych za zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych oraz chroni przed uszkodzeniem używanego sprzętu.